დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა დამატებულია სურვილების სიაში უკვე დამატებულია სურვილების სიაში
ლიცენზიის მიღებიდან რამდენიმე თვეში თბილისში 5G-ს ჩართვა შესაძლებელი იქნება - უჩა სეთური

ლიცენზიის მიღებიდან რამდენიმე თვეში თბილისში 5G-ს ჩართვა შესაძლებელი იქნება - უჩა სეთური

10-04-2023 19:00:37

ლიცენზიის მიღებიდან რამდენიმე თვეში თბილისში 5G-ს ჩართვა შესაძლებელი იქნება, - ასეთ პროგნოზს „მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების ასოციაციის“ აღმასრულებელი დირექტორი უჩა სეთური აკეთებს, რომელიც დარგს კარგად იცნობს და დარწმუნებულია, რომ არსებული ტექნოლოგების და მოსალოდნელი ინვესტიციების ფონზე თბილისში  5G-ს მიღება უფრო ადრე იქნება შესაძლებელი.

„კომისიამ იმდენად გაამარტივა და გააიოლა პირობები, სალიცენზიო მოსაკრებლის პირველ რიგში, ლიცენზიის ღირებულების, რომ მგონია აუცილებლად უნდა მოვიდნენ. მხარი უნდა აუბას ბიზნესმა და შემოვიდეს. მგონია, რომ სამივე ოპერატორი მონაწილეობას მიიღებს“, - აცხადებს სეთური, რომელიც დარწმუნებულია, რომ აუქციონში გამარჯვებულებს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და დამატებითი ინვესტიციების ჩადებაც დასჭირდებათ.

„გადაიარაღება დასჭირდებათ, მაგრამ რა მოცულობით მე ვერ ვიტყვი. ეს ისეთი დეტალებია, რომ ჩაღრმავება სჭირდება. ამისთვის მთელი გადაიარაღების გეგმაა, ანტენების რაოდენობაც უნდა გაიზარდოს და ასე შემდეგ.

მე მგონია, რომ თბილისი 5G-ს ძალიან მალე ჩართავენ, უნდა ითქვას, რომ ლიცენზიის მიღებიდან რამდენიმე თვეში თბილისში 5G-ს ჩართავენ. რაც შეეხება ინტერნეტის ხარისხს, რამდენჯერმე მაღალი იქნება, მაგრამ აქ მთავარი არ არის ინტერნეტი მოსახლეობისთვის, მთავარია ისეთი სერვისების გააქტიურება, რომელიც ჩვენთვის ხელმისაწვდომი არ არის“, - აცხადებს უჩა სეთური. 

„მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების ასოციაციის“ აღმასრულებელი დირექტორი 5G-ს დანერგვის შემდეგ, ტარიფების ზრდას არ ელოდება. 

კომუნიკაციების კომისიამ მე-5 თაობის მობილური ინტერნეტის, ე.წ. 5G-ის დასანერგად  საჭირო აუქციონის ჩასატარებლად, საჯარო კონსულტაციები დაიწყო.

საჯარო კონსულტაციების მიზანია აუქციონის გამოცხადებამდე ყველა დაინტერესებულ პირს მიეცეს შესაძლებლობა, წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებები აუქციონის პირობებთან დაკავშირებით. მე-5 თაობის ინტერნეტის დასანერგად, აუქციონი 23 ლოტზე გამოცხადდება.

აუქციონების ფარგლებში დაგეგმილია 700, 3400-3700 და 2600 მეგაჰერცის დიაპაზონების სიხშირული ზოლების გამოტანა.

ასევე, დამატებით დაგეგმილია 800 მეგაჰერცის ზოლის გამოტანა.

5G - ეს არის უსადენო ახალი თაობის ინტერნეტ ტექნოლოგია, რომელიც უკვე არსებულ ტექნოლოგიებთან შედარებით, მნიშვნელოვნად  გაზრდის მობილური ინტერნეტის სიჩქარეს,  შეამცირებს დაყოვნებას  და საკომუნიკაციო სექტორთან ერთად, სრულიად ახალ საფეხურზე გადაიყვანს ისეთ უმნიშვნელოვანეს დარგებს, როგორიცაა: ჯანდაცვა, განათლება, ბიზნესი, სოფლის მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა და სხვა. რაც, თავის მხრივ, ქვეყნის ეკონომიკას გააძლიერებს.

5G ქსელების აგებისას, ოპერატორებმა უნდა იხელმძღვანელონ ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული ტექნიკური ნორმებით, რაც ხელს შეუწყობს ქსელის მაღალ ხარისხსა და უსაფრთხოებას.  ქსელის განვითარებასთან ერთად, კომპანიები, რომლებიც მე-5 თაობის ინტერნეტის დანერგვისთვის საჭირო სიხშირეს მოიპოვებენ, ვალდებულნი იქნებიან, მობილური ვირტუალური ოპერატორი - MVNO საკუთარ ქსელზე დაუშვან. კერძოდ, ლიცენზიის მფლობელი ვალდებული იქნება აწარმოოს მოლაპარაკებები შესაბამის ქსელზე დაშვების ყველა მსურველ MVNO ოპერატორთან, სამართლიანი და არადისკრიმინაციული პირობებით. ეს 5G სიხშირის მოსაპოვებლად ყველა ლოტზე აუცილებელი წინაპირობაა.

კომუნიკაციების კომისიის მიერ გამოცხადდება ოთხი აუქციონი ოთხ კომბინირებულ აბსტრაქტულ ლოტზე, რომლებიც ერთმანეთისგან დაფარვის ვალდებულებებით და ფასით განსხვავდებიან. ოთხივე კომბინირებული აბსტრაქტული ლოტი სიხშირული სპექტრის ორი განსხვავებული დიაპაზონის ზოლებისგან  შედგება და დასახლებული პუნქტების დაფარვის სხვადასხვა ვალდებულებას ითვალისწინებს, რაც შესაბამისად განაპირობებს რადიოსიხშირული რესურსით სარგებლობის განსხვავებულ საწყის საფასურს. პირველი კომბინირებული ლოტის საწყისი საფასური  4 984 000 ლარი იქნება, მე-2 კომბინირებული ლოტის - 2 530 900 ლარი, მე-3 კომბინირებული ლოტის - 2 593 800  ლარი,  მე-4 კომბინირებული ლოტის  კი  - 2 656 700  ლარი.

ოპერატორები, რომლებიც მოიპოვებენ მოცემულ სიხშირეებს ვალდებული იქნებიან 5G ქსელით ეტაპობრივად დაფარონ საქართველოს მჭიდროდ დასახლებული პუნქტები, ტურისტული ზონები, პორტები, აეროპორტები, რკინიგზა და ძირითადი საავტომობილო გზები შემდგომი 3-7 წლის განმავლობაში. 2600 და 3600 მეგაჰერცის სიხშირეები უზრუნველყოფს ინტერნეტის სიჩქარის რამდენჯერმე გაზრდას მსხვილ დასახლებულ პუნქტებში, ხოლო 700 და 800 მეგაჰერცის სიხშირეები ძირითადად გამოყენებული იქნება მოსახლეობის ნაკლები სიმჭიდროვის მქონე დიდი სივრცეების დასაფარად.

გარდა 4 კომბინირებული ლოტისა, აუქციონი დამატებით კიდევ ცალკე მდგომ 19 ლოტზე გამოცხადდება. ყველა ლოტის ფასი განსხვავებულია სიხშირული სპექტრის დიაპაზონისა და ზოლის სიგანის  მიხედვით. ცალკე მდგომ ლოტებზე აუქციონებში მონაწილეობის უფლება ექნება მხოლოდ იმ პირს, რომელიც გამოცხადდება გამარჯვებულად კომბინირებულ ლოტებზე გამოცხადებული აუქციონებიდან ერთ-ერთში მაინც.

ტექნოლოგიების სწრაფი და ეფექტიანი განვითარებისთვის ევროკომისიამ 2020 წელს წევრ ქვეყნებს მისცა რეკომენდაცია, რომ Covid 19-ის პანდემიის დასრულების შემდეგ, ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურისა და მობილური ქსელების განვითარების მიზნით, მიიღონ ეფექტიანი გადაწყვეტილებები, რომლებიც უზრუნველყოფს 5G-სთვის განკუთვნილი რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ლიცენზიების დროულ გაცემას და ფინანსურ შეღავათებს. კომუნიკაციების კომისიამ გაიზიარა ევროკომისიის რეკომენდაცია და შეიმუშავა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის საფასურისთვის ფასდაკლების დაწესების შესაძლებლობა 5%-20%-დან 80%-მდე გაიზარდა.

5G ტექნოლოგიის დასანერგად კომუნიკაციების კომისიამ აქტიური სამუშაოები ჯერ კიდევ 2020 წელს დაიწყო. 5G-ის დანერგვისთვის საჭირო სიხშირული რესურსის გაცემის მიზნით, კომუნიკაციების კომისიამ საკონსულტაციო დოკუმენტი გამოაქვეყნა და აუქციონის ჩატარებასთან დაკავშირებით საზოგადოებას საკუთარი ხედვა წარუდგინა. დოკუმენტი მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას აუქციონის პირობებისა და ვალდებულებების შესახებ, მათ შორის, 5G მომსახურებისთვის ხელმისაწვდომი სიხშირეების, საწყისი საფასურის, ლოტების, საქმიანობის დაწყების, დაფარვის და სხვა ვალდებულებების შესახებ. 5G-ის დანერგვისთვის საჭირო პარამეტრები და პირობები კომუნიკაციების კომისიამ ევროკომისიის გადაწყვეტილებების და ევროპელი კოლეგა მარეგულირებლების გამოცდილების გათვალისწინებით განსაზღვრა, ხოლო სიხშირული რესურსის საფასური ე.წ. დიდ ოთხეულში შემავალ კომპანია
„Ernst & Young“-ის ექსპერტებთან ერთად შეიმუშავა.

5G ინტერნეტის აუქციონის პირობებისა და ვალდებულებების  შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება დღეიდან ყველა დაინტერესებულ პირს კომუნიკაციების კომისიის ვებ-გვერდზე ( www.comcom.ge ) შეუძლია.

ავტორი:

გიგი ნოზაძე
ავტორის ყველა სიახლე

უახლესი

მოსაზრება


მსგავსი სიახლეები