დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა დამატებულია სურვილების სიაში უკვე დამატებულია სურვილების სიაში
Business Insider Georgia-ს ეკონომიკური კალენდარი | 27 - 31 მაისი

Business Insider Georgia-ს ეკონომიკური კალენდარი | 27 - 31 მაისი

27-05-2024 09:00:00

რა ეკონომიკური სიხლეები იგეგმება მიმდინარე კვირას, Business Insider Georgia 27-31 მაისის ეკონომიკურ კალენდარს გთავაზობთ:

საქსტატის კალენდარი:

27 მაისი - საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) მონაცემები საქართველოს რეგიონების მიხედვით საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC Rev. 4) 4-ნიშნა პოზიციების დონეზე (2024 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

28 მაისი - ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის მარტი);

29 მაისო - ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლები (2023 წელი)

29 მაისი  - აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლები (2023 წელი)

29 მაისი  - ჯინის კოეფიციენტები (2023 წელი)

30 მაისი - სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის აპრილი)

30 მაისი - სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევების სტატისტიკის მაჩვენებლები (2023 წელი)

30 მაისი - საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი)

30 მაისი - საწარმოებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების გამოკვლევის შედეგები (2023 წელი)

30 მაისი - ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2024 წლის I კვარტალი)

31 მაისი - ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2024 წლის აპრილი);

31 მაისი - სტატისტიკური პუბლიკაცია „კვარტალური ბიულეტენი, 2024.I“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

პარლემენტის კალენდარი: 

27 მაისი - 11:00 საათზე, პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა გაიმართება.

კომიტეტის სათათბირო ოთახიN616 (C კორპუსი, VI სართული)

27 მაისი -, 11:00 საათზე, პარლამენტში საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა გაიმართება.

ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზი (C კორპუსი, V სართული

სებ-ის კალენდარი 

27 მაისი - ფინანსური ინსტიტუტები, დეპოზიტები , ბანკთაშორისი დეპოზიტები (ნაშთები), ფიზიკური პირების დეპოზიტები (ნაშთები), იურიდიული პირების დეპოზიტები (ნაშთები); დეპოზიტები დეპოზიტარების კატეგორიების მიხედვით (ნაკადები); ვადიანი დეპოზიტები, მოცულობების მიხედვით (ნაკადები); საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები ვადიან დეპოზიტებზე (ნაკადები); დეპოზიტები უცხოური ვალუტების მიხედვით; დეპოზიტების ვადიანობის მაჩვენებლები; საგადახდო ბარათების რაოდენობა, საგადახდო ბარათებით განხორციელებული ოპერაციები; საგადახდო ბარათების მომსახურება; რეგისტრირებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების სტატისტიკა.

31 მაისი - კომერციულ ბანკებში მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული პრეტენზიების სტატისტიკა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული პრეტენზიების სტატისტიკა; სესხის გამცემი სუბიექტებში მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული პრეტენზიების სტატისტიკა. 

ავტორი:

ნინო ნატროშვილი
ავტორის ყველა სიახლე

უახლესი

მოსაზრება


მსგავსი სიახლეები