დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა დამატებულია სურვილების სიაში უკვე დამატებულია სურვილების სიაში
დღეს მთავრობის სხდომა გაიმართება - რას განიხილავენ

დღეს მთავრობის სხდომა გაიმართება - რას განიხილავენ

2023-11-20 10:54:25

2023 წლის 20 ნოემბერს, 14:00 საათზე, მთავრობის სხდომა გაიმართება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დღის წესრიგში შეტანილია 9 საკითხი:

საქართველოს კანონის პროექტი „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები, მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“, მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

საქართველოს მთავრობის განკარგულებების პროექტები ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სააქციო საზოგადოება „ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ (2 პროექტი), მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შპს „რეზო კვარაცხელიასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 იანვრის №26/01/01 განკარგულებით დადგენილისაგან განსხვავებული პირობების განსაზღვრისა და შპს „რეზო კვარაცხელიას“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ”, მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „დიღომი ჰესისასთვის“ აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ, მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,ფ/პ ვალერიან ნარიმანიძის საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე”, მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის უძრავი ნივთების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე”, მომხსენებელი: ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი;

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმების შესახებ”, მომხსენებელი: ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი;

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესების“ პროექტის ფარგლებში დამატებითი დაფინანსების მოზიდვის შესახებ”, მომხსენებელი: ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი;

ავტორი:

ნინო ნატროშვილი
ავტორის ყველა სიახლე

უახლესი

მოსაზრება


მსგავსი სიახლეები