დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა დამატებულია სურვილების სიაში უკვე დამატებულია სურვილების სიაში
რა საკითხებს განიხილავენ მთავრობის სხდომაზე

რა საკითხებს განიხილავენ მთავრობის სხდომაზე

2023-11-27 10:31:14

დღეს 14:00 საათზე, საქართვლოს მთავრობის სხდომა გაიმართება. დღის წესრიგში შეტანილია 7 საკითხი: 

1. საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (მესამე წარდგენა)

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი

2. საქართველოს კანონების პროექტები „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი

3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სასარგებლო წიაღისეულის - „დებედას“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის დამატებითი სალიცენზიო პირობების განსაზღვრაზე თანხმობის გაცემის შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „საქართველო-აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი - A” და „საქართველო-აღმოსავლეთდასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი - B” პროექტების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი

6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 3 ნოემბრის №516 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

მომხსენებელი: ო. შამუგია

7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი ,,საქართველოში ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტერესების გადაჭარბებული გავლენის თავიდან არიდების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ”

მომხსენებელი: რ. ჯაველიძე

ავტორი:

ნინო ნატროშვილი
ავტორის ყველა სიახლე

უახლესი

მოსაზრება


მსგავსი სიახლეები