დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა დამატებულია სურვილების სიაში უკვე დამატებულია სურვილების სიაში
რა საკითხებს განიხილავს დღეს საქართველოს მთავრობა

რა საკითხებს განიხილავს დღეს საქართველოს მთავრობა

20-02-2023 12:18:15

ცნობილია საკითხები, რომელსაც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს მინისტრთა კაბინეტი განიხილავს.

მინისტრები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მიუნხენიდან დაბრუნების შემდეგ იკრიბებიან. 

დღის წესრიგშია შემდეგი საკითხები:

1. „ვერცხლისწყლის შესახებ მინამატას კონვენცია“ და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები: „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ მომხსენებელი: ი. დარჩიაშვილი; ო. შამუგია

2. საქართველოს კანონის პროექტი „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ მომხსენებელი: თ. ჩიხრაძე

3. საქართველოს კანონის პროექტი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ მომხსენებელი: ლ. რაზმაძე

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულებების პროექტები "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” (3 პროექტი) მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სს „ლომისისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 მაისის N878 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე” მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უცხოური საწარმოს ფილიალ „ჯიენვი ჯორჯიასათვის“ იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "საქართველოს მთავრობასა და შპს "ლარსი ფაუერს’’ შორის "ლარსი 2 ჰესის’’ ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ დასადები ხელშეკრულების თაობაზე” მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "საქართველოს მთავრობასა და შპს "ჯგალჰესს“ შორის „ჯგალ ჰესი’’-ს ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ დასადები ხელშეკრულების თაობაზე“ მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯი ემ ჯი“-სა და სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს" შორის „დიღომი ჰესის“ ელექტროსადგურის შესახებ 2018 წლის 5 აპრილს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე” მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი "საქართველოს მთავრობასა და შპს "სტორი ენერჯი’’-ს შორის "სტორი 2 ჰესი’’-ს შესახებ 2020 წლის 20 მარტს დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” მომხსენებელი: ზ. აზარაშვილი

13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი "ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების მიერ ავტორიზაციის გავლის, აგრეთვე დაწესებულების ავტორიზაციის შეჩერებისა და შეწყვეტის დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“ მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი

14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი "სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ” მომხსენებელი: ო. შამუგია

15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „ტყითსარგებლობის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 18 მაისის №221 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” მომხსენებელი: ო. შამუგია.

ავტორი:

ნინო ნატროშვილი
ავტორის ყველა სიახლე

უახლესი

მოსაზრება


მსგავსი სიახლეები