დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა დამატებულია სურვილების სიაში უკვე დამატებულია სურვილების სიაში
როგორ ფორმირდება სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი

როგორ ფორმირდება სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი

2024-05-15 10:00:00

2024 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების პორტფელის 37.1% ფორმირებულია (წინა პერიოდში 38.5% იყო) იმ ფასიანი ქაღალდებით, რომელთა დაფარვის ვადა დგება მომავალი 1-3 წლის განმავლობაში.

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ფორტფელში ასევე დიდი წილი უკავია 3-დან 5 წლამდე ობლიგაციებს (დაახლოებით 27.8%).

5 წლიანი დაფარვის მქონე ფასიანი ქაღალდების წილი 21.1%-დან 22.8%-მდე გაიზარდა.  მოთხოვნის კოეფიციენტი გასული თვის მაჩვენებელთან (მარტი 2.07) შედარებით შემცირდა და 1.71 შეადგინა.

საგულისხმოა, რომ 2024 წლის აპრილში ჩატარდა 6 გამოშვებისა და 1 გამოსყიდვის აუქციონი. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ჯამურმა გამოშვების მოცულობამ შეადგინა 273 მლნ ლარი.

საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 8.2%-ზე დაფიქსირდა.

გამოშვებულ იქნა 6 და 12 თვის ვადიანობის და 3, 5, 7 და 11 წლის ნარჩენი ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. დაიფარა 80 მლნ ლარის მოცულობის სახაზინო ვალდებულებები. განხორციელდა 40 მლნ ლარის ღირებულების სახაზინო ობლიგაციების დაფარვა.

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელს მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განუცდია.

უახლესი

მოსაზრება


მსგავსი სიახლეები