დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა დამატებულია სურვილების სიაში უკვე დამატებულია სურვილების სიაში
საქართველოს ბანკის რეიტინგის გაუმჯობესება ასახავს ბანკის წარმატებულ და შედეგიან მუშაობას ბოლო 24 თვის განმავლობაში - Moody's

საქართველოს ბანკის რეიტინგის გაუმჯობესება ასახავს ბანკის წარმატებულ და შედეგიან მუშაობას ბოლო 24 თვის განმავლობაში - Moody's

2024-04-03 04:45:00

Moody's რეიტინგულმა სააგენტომ (Moody's) დღეს დაადასტურა სს საქართველოს ბანკის (საქართველოს ბანკი) გრძელვადიანი დეპოზიტების Ba2 რეიტინგი. 

საქართველოს ბანკის BCA-რეიტინგის ba3-დან ba2-მდე გადახედვა ასახავს ბანკის წარმატებულ და შედეგიან მუშაობას ბოლო 24 თვის განმავლობაში.

ბანკის საქმიანობა ხასიათდება მზარდი კაპიტალიზაციით, რომელიც მარეგულირებლის (სებ)-ის კაპიტალის მიმართ მოთხოვნილებას მნიშვნელოვნად აღემატება. ძირითადი კაპიტალის პირველი დონის მაჩვენებელი - 18.2% 2023 წლის დეკემბრის ბოლოს მდგომარეობით (სებ-ის ანგარიშის სვ 3-ის თანახმად) ბევრად აღემატება როგორც მიმდინარე -14.5%, ისევე სამომავლო - 14.7%- მოთხოვნას, რომელიც ძალაშია 2024 წლის მარტიდან. ბანკის კაპიტალის ზრდის მთავარ წყაროს მაღალი მომგებიანობა წარმოადგენს.

2023 წლის ბოლოსათვის კაპიტალის მომგებიანობამ საშუალოდ 32.4% შეადგინა (სებ-ის მე-3 სვეტის მონაცემებით). ნიშანდობლივია, რომ ეს ხდება ძლიერი ეკონომიკური ზრდის ფონზე და მაღალი საპროცენტო და საკომისიო განაკვეთების პირობებში. საბანკო ინდუსტრიის საქმიანობის ეს ძლიერი მხარეები დაბალანსებულია ბანკის უცხოურ ვალუტაში დაკრედიტებისას დეპოზიტების მაღალი დოლარიზაციით და კონკურენტულ საბაზრო დაფინანსებაზე დამოკიდებულები მაღალი ხარისხით.

ამასთან სააგენტოს მოლოდინია, რომ საბაზრო სახსრების გამოყენებაზე დამოკიდებულება გაიზრდება მომავალში პერიოდშიც. Ba2-მდე გრძელვადიანი დეპოზიტების რეიტინგის აწევა ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, საბანკო სექტორის მიმართ საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერის მაღალ მოლოდინებსაც (Ba2 სტაბილური), თუმცა, მეორეს მხრივ მთავრობის მხარდაჭერის გავლენა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ გამოიწვიოს ბანკის ba2-ის BCA-რეიტინგის (ბანკროტობის მოლოდინების შეფასება) უარყოფითი კორექტირება სახელმწიფო ობლიგაციების რეიტინგზე დამოკიდებულების კუთხით.

საქართველოს ბანკის გრძელვადიანი და მოკლევადიანი CRA (რეინვეტირების) - და CRR (რისკების შემცირების) - მაჩვენებლების Ba1(cr)/NP(cr) და Ba1/NP გათვალისწინებისას ამოსავალი წერტილი არის ბანკის ba2-BCA-რეიტინგის საფუძველზე კორექტირება ერთი საფეხურით, რომელსაც Moody's სააგენტო შემდეგ ითვალისწინებს რეიტინგების გამოთვლისას.

ასევე ხორციელდება ეს პროცესი მთავრობის მხარდაჭერასთან მიმართებაში დეპოზიტების რეიტინგებს გათვალისწინებისას, რომლებიც ამ შემთხვევაში ნულის ტოლია. გრძელვადიანი დეპოზიტების ჭრილში საპროგნოზო რეიტინგის უარყოფითიდან სტაბილურამდე კორექტირება ასახავს სარეიტინგო სააგენტო Moody's-ის მოლოდინს, რომ ბანკი მომავალშიც შეინარჩუნებს ამ მაჩვენებელს, რასაც ადასტურებს მისი მაღალი მომგებიანობა, რაც ხელის უწყობს კაპიტალის შიდა გენერირებას.

ამავდროულად ბანკი ინარჩუნებს კაპიტალზე მაღალ განაკვეთებს, აქტივების მაღალ ლიკვიდურობას და მუშაობს დეპოზიტების დოლარიზაციის მუდმივი შემცირებაზე. საპროგნოზო რეიტინგი ასევე გამოხატავს საქართველოს მთავრობის, როგორც ემიტენტის სტაბილურ შეფასებას.

ავტორი:

ნინო ნატროშვილი
ავტორის ყველა სიახლე

უახლესი

მოსაზრება


მსგავსი სიახლეები